Afspraken maken

U kunt afspraken telefonisch of aan de balie maken. Wij zijn ook te bereiken per mail: info@tandartsenbeukenbos.nl.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen dan verwachten wij dat u die minimaal 24 uur van tevoren afzegt. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Wij sturen over het algemeen een herinneringsmail, deze mail is een service, u bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk om de afspraak in uw agenda te noteren en de afspraak na te komen.


Openingstijden en bereikbaarheid


Wij zijn telefonisch te bereiken op:

  • maandag:   08.00 - 17.15 & 18.00 - 20.00
  • dinsdag:     08.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00 
  • woensdag:  08.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00
  • donderdag:  08.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00
  • vrijdag:       08.00 - 12.00


De praktijk is geopend op:

  • maandag:   08.00 - 17.15 & 18.00 - 20.00
  • dinsdag:     08.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00
  • woensdag:  08.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00
  • donderdag:  08.00 - 12.00 & 13.00 - 15.00
  • vrijdag:       08.00 - 13.00


Betaling

Betalingen worden verzorgd door Infomedics. U ontvangt uw facturen via www.infomedics.nl.  Op deze website kunt u ook uw rekeningen bekijken.
Servicedesk Debiteuren - Telefoonnummer: 036-2031900 (lokaal tarief)


                                                                    tube3png                                   

Belangrijke wijzigingen

Voor een goede gang van zaken is het uitermate belangrijk dat u ons steeds, vóór een behandeling, op de hoogte stelt van veranderingen in uw naam, adres, woonplaats en de verzekeringsvorm. Wijzigingen in uw gezondheid, ook zwangerschap en of medicatie, voor zover deze voor de behandeling relevant zijn, moet u ook aan ons doorgeven.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw positieve en negatieve ervaringen; u en andere patiënten kunnen daarvan profiteren. Wij hopen op een langdurige, plezierige en gezonde samenwerking.


Prijslijst Tandtechnieker
Wij werken met twee tandtechniekers. Een voor het maken van kronen en bruggen en een tandtechnieker voor de prothetiek (kunstgebitten).  Voor de meest gangbare behandelingen hebben wij een prijslijst van de techniekers beschikbaar gesteld, dit is verplicht per 1-1-2018. Elke behandeling is maatwerk, dus bij een behandeling zullen wij u altijd een begroting meegegeven die van toepassing is op uw eigen behandelplan. Deze prijzen zijn alleen voor de kosten van de tandtechniek.


tabel_tandtechniekpngPrivacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Beuk&Bos streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.